Reprezentatywny przykład pożyczki

Zasady dotyczące ustalania i informowania o reprezentatywnym przykładzie kredytu konsumenckiego reguluje ustawa o kredycie konsumenckim. Zgodnie z jej zapisami są następujące obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego przed zawarciem umowy o kredyt:

Kredytodawca lub pośrednik kredytowy w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego zawierających dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny:
1) stopę oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu;
2) całkowitą kwotę kredytu;
3) rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.

Kredytodawca lub pośrednik kredytowy, w stosownych przypadkach, dodatkowo podaje konsumentowi:
1) czas obowiązywania umowy;
2) całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta oraz wysokość rat;
3) cenę towaru lub usługi oraz kwotę wszystkich zaliczek w przypadku umowy o kredyt przewidującej odroczenie płatności.

Jeżeli do zawarcia umowy o kredyt konsumencki, na warunkach określonych w reklamie, niezbędne jest zawarcie umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia, a kosztu takiej umowy nie można z góry określić, kredytodawca lub pośrednik kredytowy podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny informację o tym obowiązku wraz z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania. Pośrednik kredytowy w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny zakres umocowania do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych oraz informację, czy pośrednik kredytowy współpracuje z kredytodawcami.

Informacje, o których mowa wyżej, kredytodawca lub pośrednik kredytowy podaje na podstawie reprezentatywnego przykładu. Przy określaniu reprezentatywnego przykładu należy określić warunki umowy o kredyt konsumencki, na których kredytodawca lub pośrednik kredytowy spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu przez te umowy średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku umów danego rodzaju. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany gromadzić odpowiednie dane w celu ustalenia na ich podstawie reprezentatywnego przykładu.


Reprezentatywne przykłady pożyczek prezentowanych w serwisie ikonto.eu


Vanquis bank

Reprezentatywny przykład dla kredytu odnawialnego z kartą kredytową Vanquis Visa: przy założeniu, że umowa zawarta na 12 miesięcy, wypłata całej kwoty kredytu w wysokości 1100 złotych nastąpi przez dokonanie jednej transakcji gotówkowej a kredyt będzie spłacany w dwunastu równych ratach miesięcznych płatnych od następnego miesiąca po dokonaniu transakcji: rzeczywista roczna stopa oprocentowania 48,29%; całkowita kwota kredytu 1352,97 zł; zmienne oprocentowanie nominalne 16% w skali roku; całkowity koszt kredytu 252,97 złotych, w tym opłata miesięczna za prowadzenie rachunku karty 9,95 zł oraz opłata za transakcję gotówkową wypłaty całej kwoty kredytu – w wysokości 3% wypłaconej kwoty. Stan na dzień 04/07/2013. Klient może spłacić całość zadłużenia lub kwotę wyższą od minimalnej kwoty spłaty.

VIVUS

RRSO w przypadku pierwszej pożyczki wynosi 0%. Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 PLN. Całkowita kwota pożyczki 2000 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie 0%; opłata przygotowawcza 0%; prowizja 280 PLN; całkowita kwota do zapłaty 2280 PLN; RRSO 392% (stan na dzień 19.06.2013r.).

Soho Credit

Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 1 PLN. Dla pierwszej pożyczki RRSO wynosi 0%. W przypadku przykładowej pożyczki na kwotę 500 PLN, okres trwania pożyczki 30 dni, RRSO wynosi 747,3%, prowizja 95,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty 595,50 zł (stan na dzień 01.06.2013)

Net Credit

Dla przykładowej pożyczki 600zł na 30 dni RRSO wynosi 1410,33% (stan na dzień 16.05.2013) Koszt pożyczki 150zł w tym prowizja 105,00 zł, ubezpieczenie 45 zł. Całkowita kwota do spłaty 750zł.

Kasomat

Przykład reprezentatywny kwota pożyczki 250 zł na 30 dni, oprocentowanie nominalne 16%, opłata przygotowawcza 0 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 2728,71%, całkowita kwota do zapłaty 329,04 zł.

VIA SMS

Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 PLN. Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki 2000 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie 0%; opłata przygotowawcza 0%; prowizja 300 PLN; całkowita kwota do spłaty 2300 PLN; RRSO 448%; RMSO 15% (stan na dzień 27.06.2013).

SMS 365

Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 PLN. Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki 200 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; prowizja 6,5 zł, ubezp. 40,5 zł, prowizja 3 zł, oprocentowanie 0 %; opłata przygotowawcza 0 zł; prowizja 50; całkowita kwota do spłaty 250 PLN; RRSO 1410 % .

Ekspres kasa

Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 PLN. Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki 200 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie 0 %; opłata przygotowawcza 79; prowizja 0; całkowita kwota do spłaty 279 PLN; RRSO 5705 %.

OK Money

Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 PLN. Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki 200 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie 0 %; opłata przygotowawcza 0; prowizja 64; całkowita kwota do spłaty 264 PLN; RRSO 2831 %.

Kredito 24

RRSO: 2200.12%, Przykładowa pożyczka: Okres: 30 dni, Kwota: 500 zł, Oprocentowanie: 1934,28%, Prowizja: 140 zł, Kwota do zwrotu: 640 zł.

Pożyczka Plus

Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki 300 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie 0 %; opłata przygotowawcza 0; prowizja 120; całkowita kwota do spłaty 420 PLN; RRSO 5896.41 % .

Ofin

RRSO dla przykładu reprezentatywnego na dzień 16.08.2012 r. przy całkowitej kwocie pożyczki 1000 zł dla 30 dni spłaty w jednej racie z opłatą administracyjną w wysokości 285 zł, z oprocentowaniem 28,5%, wynosi 2031%. RRSO uwzględnia pełny koszt pożyczki (łączny koszt – 285,00 zł). Całkowita kwota pożyczki do zapłaty wynosi 1285,00 zł.

Lend ON

Reprezentatywny przykład: Opłata rejestracyjna: 0,01 PLN; całkowita kwota pożyczki 500 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie 0%; opłata przygotowawcza 0%; opłata administracyjna 126 PLN; całkowita kwota do zapłaty 626,01 PLN; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1440.29%

In Credit

Dla przykładowej pożyczki 1000zł na 6 miesięcy RRSO wynosi 89,23% (stan na dzień 30.05.2013) Koszt pożyczki 456,52zł w tym prowizja 275,76zł, ubezpieczenie 180,76zł. Całkowita kwota do spłaty 1456,52zł.

Dodaj komentarz