O stronie

Serwis Finansowy Ikonto.com.pl, zwany dalej Serwisem, jest serwisem internetowym o charakterze informacyjno – poradniczym. Dokument ten stanowi porozumienie pomiędzy Serwisem Ikonto a osobami korzystającymi z Serwisu – Użytkownikami.

Odpowiedzialność
Serwis Ikonto jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych inwestowaniem w różne formy dostępnych w Polsce instrumentów finansowych. Ikonto.com.pl posiada odpowiednie zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych. Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy Ikonto mogą być uznane za prawdziwe i rzetelne. Ikonto zapewnia, że dołożono wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednakże nie może tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i kredytowych. Jedynym źródłem oficjalnych informacji giełdowych jest Ceduła Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Jedynym źródłem oficjalnych informacji o obrocie papierami wartościowymi na Centralnej Tabeli Ofert jest Biuletyn Informacyjny CeTO S.A. Jedynym źródłem oficjalnych informacji o obrocie papierami wartościowymi na Warszawskiej Giełdzie Towarowej S.A. jest Ceduła Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Przedstawione w Serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią obraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób. Dane publikowane w Serwisie Ikonto mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

Prawa autorskie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie Ikonto podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych oraz niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody osoby reoprezentującej Ikonto.

Ochrona prywatności
Serwis Ikonto w pełni respektuje prawo do ochrony danych osobowych i prywatności Użytkowników Serwisu Ikonto.com.pl. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych osobowych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Serwis Ikonto.com.pl korzysta z serwisów reklam, aby wyświetlać banery reklamowe, które użytkownik widzi na witrynie. Serwer reklam wykorzystuje cookies, aby kierować reklamy do użytkownika. Więcej informacji na temat korzystania ze znaczników kontekstu klienta, procedur gromadzenia danych oraz możliwości niewyrażenia zgody na takie gromadzenie można uzyskać pod adresem www.doubleclick.net/privacy_policy. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu Ikonto.com.pl oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższych zasad i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych – protokół SSL
Wszelkie dane osobowe gromadzone z wypełnionych przez użytkowników formularzy przesyłane są za pomocą protokołu SSL – specjalnego standardu przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania danych internetem, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem. Protokół SSL wykorzystuje kodowanie szyfrem wykorzystującym 128 bitowy klucz, co zapewnia trzy podstawowe rzeczy:
– prywatność – połączenie jest szyfrowane kodem praktycznie nie do złamania,
– autoryzację – i klient, i serwer określają swoją tożsamość,
– integralność przesyłanych danych – przez tzw. sumy kontrolne.
Liczba operacji wymagana do rozszyfrowania danych jest na tyle wysoka, że całkowicie zniechęca hakerów do podjęcia tego rodzaju prób. Rozszyfrowanie komunikatu zaszyfrowanego za pomocą 128 bitowego protokołu wymaga 225 MIPSo-lat. Oznacza to, że odszyfrowanie komunikatu wymaga komputera o wskazanej wyżej wydajności pracującego nad tym zadaniem przez rok.

Ochrona Twoich danych osobowych
W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków wyłącznie imię i nazwisko oraz adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień danego produktu bankowego będziesz proszony o podanie pełnych danych. Twoje dane są w pełni bezpiecznie. Adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie w celu komunikacji z Tobą i nigdy nie zostanie nikomu w jakikolwiek sposób udostępniony – serwis Ikonto nie prowadzi żadnego rodzaju kampanii mailowych. Możesz być tego pewny, gdyż prywatność użytkowników serwisu jest dla nas bardzo ważna. Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy partnerów serwisu – tj. banków i innych instytucji, do których swoje dane kontaktowe wysyła użytkownik serwisu Ikonto poprzez wypełnienie i wysłanie formularza. Tego rodzaju dokument jest zawsze wysyłany wprost na serwer danego banku lub instytucji finansowej. Banki i inne instytucje, z którymi współpracujemy, zostały starannie sprawdzone pod względem dbałości o dane osobowe swoich Klientów. Wszystkie mają własne zasady polityki prywatności, a oprócz tego obowiązuje je zasada zachowania tajemnicy bankowej.

Twój adres IP
Adres IP to protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych. Adres zapisuje się jako cztery liczby (przykładowo: 210.111.222.100). Komputery posługują się adresem IP, aby przesyłać sobie nawzajem informacje w protokole IP. Dane zawarte w logach systemowych (w tym adres IP) są przez administratorów wykorzystywane głównie w celach technicznych, związanych ze sprawnym działaniem serwisu. Adresy IP są wykorzystywane też do zbierania ogólnych statystycznych informacji, np. o o użytkowanym systemie czy przeglądarce internetowej lub miejscowości, z której następuje połączenie.

Cookies (tzw. ciasteczka)
Niektóre części serwisu Ikonto mogą wykorzystywać tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera identyfikujące go w sposób potrzebny np. do prezentowania informacji dopasowanych do osobistych wymagań użytkownika internetu. Warunkiem działania ciasteczek jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku komputera. Zawartość plików cookies nie pozwala na osobową identyfikację użytkownika. Co za tym idzie, za pomocą ciasteczek nie są przetwarzane lub przechowywane Twoje dane osobowe.

Polityka prywatności Twoich danych
Serwis Ikonto w pełni respektuje prawo do ochrony Twoich danych osobowych i prywatności Użytkowników Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych osobowych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Serwis Ikonto.com.pl korzysta z serwisów reklam, aby wyświetlać banery reklamowe, które użytkownik widzi na witrynie. Serwer reklam wykorzystuje cookies, aby kierować reklamy do użytkownika.

Kredyt do 80 000 złotych
Ustawa o kredycie konsumenckim ma zastosowanie do wszystkich kredytów w kwocie nie większej niż 80 000 zł. W jej skład wchodzi kapitał oraz dodatkowe opłaty, np. prowizja za przyznanie kredytu. Powyższa ustawa umożliwia kredytobiorcom zrezygnowanie z kredytu bez ponoszenia opłat w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy kredytowej. Dodatkowo gwarantuje bezpłatną możliwość spłacenia części kredytu bądź jego całą kwotę. Opłaty i prowizje związane z uzyskaniem kredytu — w tym koszty ubezpieczeń — nie mogą przekroczyć 5% kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego. Z kolei maksymalny poziom odsetek nie może przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym.


Kontakt z obsługą serwisu ikonto.

Kontakt przez email: sting7 at op _ pl


Regulamin – warunki korzystania z serwisu

Definicje

1. ikonto.com.pl – oznacza blog o finansach osobistych, zwany dalej: serwis internetowy,
2. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z serwisu internetowego ikonto.com.pl
3. Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług przez ikonto.com.pl,
4. Dostawca produktu finansowego – oznacza instytucję finansową będącą właścicielem oferowanego produktu finansowego.
5. Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez ikonto.com.pl, w szczególności usługi informacyjne – treści udostępniane Użytkownikowi (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) na stronach serwisu ikonto.com.pl.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu ikonto.com.pl, zakres odpowiedzialności ikonto.com.pl oraz wszelkie informacje porządkowe.
2. Korzystając z serwisu ikonto.com.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Serwis ikonto.com.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. Korzystanie z serwisu traktowane jest jako akceptowanie wprowadzonych zmian. 4. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
5. Treści udostępnione przez serwis ikonto.com.pl mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie danych zawartych w serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej może się odbyć wyłącznie po uprzednim powiadomieniu oraz uzyskaniu zgody osoby reprezentującej ikonto.com.pl

Dostęp do serwisu i treści w nim zawartych

1. Serwis ikonto.com.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do serwisu i świadczonych usług. Jednakże serwis ikonto.com.pl nie udziela gwarancji, iż korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw oraz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do serwisu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
2. Serwis ikonto.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości serwisu bez uprzedniego informowania o ich wprowadzaniu Użytkowników.
3. Serwis ikonto.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w serwisie ikonto.com.pl.

Prawa i obowiązki użytkownika

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z serwisu ikonto.com.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
2. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z serwisu ikonto.com.pl w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisu.
3. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi postanowieniami.

Odpowiedzialność ikonto.com.pl za korzystanie przez użytkowników z serwisu

1. ikonto.com.pl dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w serwisie ikonto.com.pl były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Serwis nie może jednak w pełni zagwarantować, że prezentowane dane są wolne od błędów, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu przez Użytkownika decyzji finansowych.
2. Dane publikowane w serwisie ikonto.com.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Przedstawione w serwisie ikonto.com.pl opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy, poglądów i doświadczenia ich autorów.
4. ikonto.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do serwisu ikonto.com.pl, spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, którego właścicielem jest Użytkownik.
5. Serwis ikonto.com.pl przywiązuje dużą wagę do zagwarantowania bezpieczeństwa korzystania z serwisu, ale nie gwarantuje, że serwis będzie wolny od wirusów oraz innych elementów, które mogą być powodem szkody poniesionej przez Użytkownika.

Odpowiedzialność ikonto.com.pl za produkty finansowe oferowane przez dostawców w serwisie

1. Użytkownik może wnioskować o produkty finansowe poprzez przesyłanie formularzy kontaktowych do wybranych Dostawców produktu finansowego za pomocą serwisu ikonto.com.pl
2. Serwis ikonto.com.pl nie jest właścicielem produktów finansowych i nie ponosi odpowiedzialności za produkty finansowe oferowane przez Dostawców.
3. Użytkownik serwisu ikonto.com.pl może zostać przekierowany do serwisów Dostawców produktów finansowych lub partnerów, korzystając z linków przekierowujących. Serwis ikonto.com.pl nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisów, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystający z serwisu ikonto.com.pl
4. Strony trzecie jako właściciele produktów finansowych ustalają własne zasady i warunki dotyczące oferowanych produktów. Użytkownik przed podpisaniem umowy o nabycie produktu finansowego lub usługi finansowej powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami oferty ustalonymi przez właściciela produktu finansowego.

Prawa autorskie

1. Wszystkie materiały prezentowane w serwisie ikonto.com.pl są chronione prawem autorskim, a w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia, układ serwisu. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
2. Użytkownicy serwisu ikonto.com.pl są zobowiązani do respektowania praw własności intelektualnej.
3. Użytkownicy serwisu ikonto.com.pl są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
4. Wykorzystywanie danych z serwisu w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym osoby reprezentującej ikonto.com.pl
5. Wykorzystywanie danych z serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę ikonto.com.pl
6. Udostępniając własne treści w serwisie ikonto.com.pl Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników serwisu w zakresie ich osobistego użytku, a ikonto.com.pl udziela prawa do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.

Ochrona prywatności

1. Serwis ikonto.com.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników.
2. Korzystanie z serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych identyfikacyjnych.
3. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, serwis ikonto.com.pl będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w serwisie ikonto.com.pl Serwis udostępnia jasno opisane warunki zrezygnowania z usługi otrzymywania dodatkowych informacji przez Użytkownika.
4. Serwis ikonto.com.pl zastrzega, że używa plików cookies – są to małe pliki tekstowe, umieszczane na komputerze Użytkownika przez przeglądarkę. Służą one do identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji oraz podniesienia jakości oferowanych usług.
5. Dane zgromadzone przez serwis ikonto.com.pl mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez ikonto.com.pl

Ochrona danych osobowych

1. W ramach świadczenia niektórych usług serwis ikonto.com.pl gromadzi oraz przetwarza dane osobowe niezbędne dla ich świadczenia. Pozostawianie danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone dane wykorzystywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z dnia 29.10.1997, poz. 833).
2. Dane osobowe mogą zostać użyte w celu: umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności serwisu ikonto.com.pl, przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika, do komunikacji z Użytkownikiem, przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią, będącą dostawcą produktu finansowego.
3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
4. Serwis ikonto.com.pl zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkich przekazanych informacji przez Użytkowników.
5. Dane osobowe Użytkownika serwis ikonto.com.pl może przekazać za zgodą Użytkownika do Dostawcy produktu finansowego, w celu umożliwienia kontaktu Użytkownika zainteresowanego wybranym produktem finansowym z Dostawcą tego produktu finansowego. Jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, informacje dotyczące Użytkownika dostarczone serwisowi ikonto.com.pl zostaną przekazane Dostawcy produktu finansowego. Dostawca produktu finansowego może użyć przekazanych danych osobowych zgodnie z własną polityką prywatności i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych dostawcy produktu finansowego, gdyż serwis ikonto.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych osobowych przez instytucje finansowe będące Dostawcami produktów finansowych.
6. Użytkownicy są również osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie z spersonalizowanych części serwisu ikonto.com.pl i/lub Serwisów i/lub Usług, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

Postępowanie reklamacyjne

1. Celem serwisu ikonto.com.pl jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując ją na adres: sting7 -at- op _kropka_ pl .
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.
3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez ikonto.com.pl.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin serwisu ikonto.com.pl wchodzi w życie z dniem 01.04.2012 r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
3. ikonto.com.pl. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
4. Zmiany dokonane w regulaminie będą udostępniane w serwisie ikonto.com.pl
5. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu ikonto.com.pl po wprowadzeniu zmian w regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
6. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.